AVÍS LEGAL

Avís legal de l’Hotel Pèira Blanca

INFORMACIÓ DE LA COMPANYIA

Raón social: HOTEL PEIRA BLANCA

Domicili Fiscal: FARCAM GESTIÓ S.L.U.

N.I.F: B-66109562

OBJECTIU

Les presents Condicions Generals d’Accés (les "Condicions d’Accés") regularan l’accés i ús per part de qualsevol persona (l’"usuari") de les pàgines que integren el domini web www.peirablanca.com (la "pàgina web"), propietat de FARCAM GESTIÓ S.L.U., així com els continguts i serveis que en ella s’inclouen. L’accés a aquesta pàgina web o el seu ús per a l’usuari implica necessàriament, i sense reserves, el sotmetiment i acceptació de les Condicions d’Accés. Per tant, es recomana que l’usuari les llegeixi de forma atenta i detingudament cada vegada que vulgui entrar a la pàgina web de l’Hotel Pèira Blanca. FARCAM GESTIÓ S.L.U. es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les Condicions d’Accés i, en general, de quants elements integren el disseny i configuració de la seva pàgina web.

ACCÉS A LA PÀGINA WEB

L’usuari accedeix a la pàgina web baix la seva exclusiva responsabilitat. Els continguts i serveis tenen com a finalitat exclusiva la difusió d’informació sobre les activitats desenvolupades per l’Hotel Pèira Blanca.

En virtut de la normativa aplicable en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que al navegar per www.peirablanca.com pot ser necessari proporcionar determinades Dades de Caràcter Personal que es tractaran de forma automatitzada i incorporaran als corresponents fitxers automatitzats, prèviament registrats o dades d’alta davant l’autoritat competent, dels que FARCAM GESTIÓ S.L.U. és o serà titular i responsable.

La recollida i tractament automatitzat de les Dades Personals té com a finalitat el manteniment de la relació contractual establida amb FARCAM GESTIÓ S.L.U. -gestió, administració, millora i adequació a preferències i gustos de productes i serveis-, així com l’enviament, per mitjans tradicionals i/o electrònics, d’informació administrativa, tècnica, organitzativa i/o comercial sobre productes i serveis oferts o que puguin oferir l’Hotel Pèira Blanca o terceres empreses les quals la intervenció sigui necessària per a la correcta gestió dels tràmits comercials previstos procedimentalment.

El titular de les dades tindrà en tot moment el dret d’accedir al fitxer, podent exercitar els drets de rectificació, cancel·lació i oposició en els terminis recollits en la legislació de protecció de dades. De la mateixa manera, el consentiment de l’usuari per al tractament i cessió de les seves Dades Personals serà revocable en tot moment. A tals finals, n’hi haurà prou la sol·licitud escrita i firmada dirigida a Hotel Pèira Blanca, carrer Deth Solei 1, Garós 25539 Lleida.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I PROPIETAT INDUSTRIAL

Els drets de propietat intel·lectual e industrial sobre els continguts de la pàgina web corresponent en exclusiva a FARCAM GESTIÓ S.L.U, llevat que s’especifiqui el contrari. Tot us o explotació diferents de l’anterior precisaran d’una autorització prèvia i per escrit de FARCAM GESTIÓ S.L.U. En concret, es prohibeix l’usuari reproduir, distribuir, comunicar públicament (inclòs el dret de posada a disposició), transformar, col·leccionar i, de qualsevol altre mode, explotar els continguts inclosos a la pàgina web sense l’autorització prèvia i per escrit de FARCAM GESTIÓ S.L.U.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALES

L’accés a la pàgina web o el seu us no implica necessàriament una recollida de dades personals de l’usuari per part de FARCAM GESTIÓ S.L.U. No obstant, es comunica que, en el cas de que l’Hotel Pèira Blanca sol·liciti dades personals, s’informarà degudament l’usuari conforme a l’establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Així mateix, s’informa de que a l’accedir a la pàgina web o utilitzar-la, l’Hotel Pèira Blanca està a disposició de poder obtenir les següents dades personals de l’usuari: el seu tipus de navegador d’Internet i sistema operatiu, la direcció IP des de la que se connecta l’usuari i la dada i hora de connexió. Com algunes de tals dades les poden arribar a identificar, se li informa de que seran tractats per FARCAM GESTIÓ S.L.U amb la finalitat única i exclusiva de perfeccionar la seva connexió a la pàgina web. Respecte al tractament de dades personals, en cas de sol·licitud d’informació per part dels usuaris de la web, l’Hotel Pèira Blanca es guiarà per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

ENLLAÇOS

Tot enllaç, hipertextual, profund, framing, o qualsevol altre tipus de connexió virtual a través de xarxes de telecomunicació des de qualsevol lloc web o direcció URL ("Enllaços") a la pàgina web, haurà de ser autoritzat pel Hotel Pèira Blanca tenint que establir l’enllaç en tot cas a la seva pàgina inicial. FARCAM GESTIÓ S.L.U desitja aclarir que els enllaços a pàgines web de tercers que contingui la pàgina web tenen únicament una finalitat orientativa, sent el seu objectiu el posar a disposició de l’usuari altres fonts d’informació que podrien ser del seu interès. L’Hotel Pèira Blanca revisa el contingut que s’ofereix als Enllaços amb regularitat. No obstant, és impossible conèixer exactament i en tot moment quin és el contingut concret de tot enllaç. Per això es prega que, en el cas de que qualsevol usuari o tercer observi que tals Enllaços poden ser contraris a les lleis, la moral o l’ordre públic, o que siguin susceptibles d’incitar a la violència o a la discriminació por raons sexuals, ideològiques, religioses o racials, ho posi en el nostre coneixement a través de la direcció de reservas@peirablanca.com. Al marge del disposat legalment, el Hotel Pèira Blanca declina qualsevol responsabilitat en relació amb els continguts dels Enllaços o amb els danys o errors que, per qualsevol virus present al accedir a aquests enllaços o al utilitzar-los, poden sofrir els sistemes informàtics (hardware i software) de l’usuari.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

Les presents Condicions d’Accés queden subjectes a l’ordenament jurídic espanyol. Per a qualsevol consulta també poden contactar amb nosaltres a la direcció de correu electrònic: reservas@peirablanca.com.

entrada paret pedra hotel Pèira blanca Garòs
llar de foc sala estar servei hotel pèira blanca
habitació doble sota teulada apartament dusina vall aran
vistes ciutat vielha i muntanya vall aran
ceviche restaurant Es Arraïtzes cuina proximitat i peruana fusió
taules restaurant Es Arraïtzes Garós cuina proximitat i fusió